Wpływ warunków meteorologicznych na przepływ i skład chemiczny wody w zlewni peryglacjalnej Lodowca Obruczewa (Ural Polarny)

2012
journal article
article
dc.abstract.enThis study consists of meteorological and hydrological measurements results conducted in the Polar Urals from July 11th to August 2nd 2008. The main aim was to determine infl uence of the meteorological conditions on the discharge and water chemistry in the periglacial basin. Course of air temperature, global solar radiation, cloudiness, discharge, specific electrolytic conductance, temperature and chemistry of water were examined. Results show that mean discharge measured at the hydrometric station highly depends on the snow cover melting. During fieldwork, intensive exhaustion of snow cover was determined by stable circulation of air masses from east direction. Rarely occuring circulation from the west influenced on more intensive snow cover exhaustion due to heavy rain events. In spite of lower activity of chemical denudation processes, glaciated part of basin occupied by Obruchev Glacier was relatively active in compare with other parts of basin. On contrary, lowest activity of chemical denudation processes was observed in the non-glaciated cirque. Generally low activity of chemical denudation processes was related to low area of the moraine cover deposited since the end of Last Glacial Maximum.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono wyniki pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych prowadzonych na Uralu Polarnym od 11 VII do 2 VIII 2008 r. Głównym celem badań było określenie wpływu wybranych elementów meteorologicznych na przepływ i skład chemiczny wody w zlewni peryglacjalnej. Analizie poddano przebieg temperatury, całkowitego promieniowania słonecznego, zachmurzenia, zmienność natężenia przepływu, przewodność elektrolityczną właściwą oraz temperaturę i skład jonowy wody. W czasie okresu badań zanik pokrywy śnieżnej był determinowany przez stabilną cyrkulację mas powietrza z kierunku wschodniego. Rzadziej występujące dni z cyrkulacją z zachodu wpływały na intensywny zanik pokrywy śnieżnej spowodowany wysokimi opadami deszczu. Pomimo małego natężenia procesów denudacji chemicznej, część zlewni z Lodowcem Obruczewa charakteryzuje się największą aktywnością procesów chemicznych. W cyrku niezlodowaconym natomiast natężenie procesów chemicznych jest najmniejsze. Na małe natężenie procesów chemicznych wpływa niewielka powierzchnia współczesnych pokryw morenowych zdeponowanych od końca ostatniego zlodowacenia.pl
dc.affiliationWydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennejpl
dc.contributor.authorStachnik, Łukasz - 173235 pl
dc.contributor.authorWałach, Piotr - 143698 pl
dc.date.accession2017-11-16pl
dc.date.accessioned2015-07-14T13:30:36Z
dc.date.available2015-07-14T13:30:36Z
dc.date.issued2012pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.admin[AB] Łukasz Stachnikpl
dc.description.number3-4pl
dc.description.physical363-377pl
dc.description.publicationnie dotyczypl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume57pl
dc.identifier.eissn2544-1655pl
dc.identifier.issn0033-2135pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12853
dc.identifier.weblinkhttp://ptgeof.imgw.pl/?strona=5,12,3pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enair temperaturepl
dc.subject.enspecific electrolytic conductivitpl
dc.subject.enwater chemistrypl
dc.subject.endischargepl
dc.subject.enPolar Uralspl
dc.subject.pltemperatura powietrzapl
dc.subject.plprzewodność elektrolityczna właściwapl
dc.subject.plchemizm wódpl
dc.subject.plprzepływpl
dc.subject.plUral Polarnypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWpływ warunków meteorologicznych na przepływ i skład chemiczny wody w zlewni peryglacjalnej Lodowca Obruczewa (Ural Polarny)pl
dc.title.alternativeInfluence of meteorological conditions on discharge and water chemistry in the periglacial basin of Obruchev Glacier (Polar Urals)pl
dc.title.journalPrzegląd Geofizycznypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available