O ochronę zagrożonych siedlisk i gatunków doliny Wiernej Rzeki w okolicy Franisławic (Wyżyna Małopolska)

2014
journal article
article
dc.abstract.enThe main objective of the paper is to present the natural values of the middle section of the Wierna Rzeka river valley, which is situated in the mesoregion of Łopuszańskie Hills, near the village of Franisławice, where the river engineering and construction of a recreational and retention reservoir is planned (Fig. 1). The valley of the Wierna Rzeka river has very natural and wild character (Fig. 2) – it forms numerous oxbow lakes resembling meanders (Fig. 3) and small ponds (Fig. 4). There are many natural habitats along the boundaries of the planned investment, especially: oxbow lakes rich in species (habitat code 3150) and plant communities of the Nymphaeion alliance and the Potamion alliance (e.g. the Nupharo-Nymphaeetum association with the dominance of the Yellow Water-Lily Nuphar luteum – Fig. 4), humid Molinia meadows of the Molinion alliance (habitat code 6410) and peat bog communities of the Scheuchzerio-Caricetea nigrae class (habitat code 7140), which forms a specifi c mosaic with bulrush communities of the Magnocaricion alliance. Many endangered and protected species of the Polish flora have been found in these plant communities, e.g. Polemonium coeruleum (Fig. 5), Drosera rotundifolia, Ophioglossum vulgatum and Succisella infl exa (Fig. 6). It is worth saying that Succisella infl exa (on a new location situated in the area of the planned investment) grows in the humid Molinia meadow, which turns into bulrush communities (Fig. 6). Unfortunately, all these natural, vulnerable characteristics of the Wierna Rzeka river valley are threatened by engineering of the river banks connected with the planned construction of a recreational-storage reservoir (Fig. 1). This kind of construction will have enormous, negative consequences for all habitats and species occurring not only along the researched river section, but also along the whole river valley. The aim of this paper is to warn about irreversible changes that will take place when the planned investment will be performed and, hopefully, to convince the decision-makers to resign from their plans. Th e latter would substantially improve the protection of nature and landscape values of the Wierna Rzeka river valley.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia walory przyrodnicze środkowego odcinka doliny Wiernej Rzeki (woj. świętokrzyskie), na którym planowana jest regulacja koryta i budowa zbiornika rekreacyjno-retencyjnego. Rzeka tworzy liczne meandry i starorzecza w naturalnej i niedostępnej dolinie. Na obszarze tym występują siedliska wodno-błotne będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej (m.in. zbiorowiska makrofi tów wodnych ze związku Nymphaeion i Potamion, torfowiska niskie, przejściowe i trzęsawiska, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe), na których stwierdzono występowanie wielu rzadkich roślin, np. czarcikęsika Kluka Succisella infl exa i zwierząt, np. podgorzałki Aythya nyroca. Niniejsze opracowanie jest apelem o wsparcie działań zmierzających do powstrzymania zaplanowanej inwestycji i pomoc w ochronie przyrody i krajobrazu doliny Wiernej Rzeki.pl
dc.affiliationWydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botanikipl
dc.contributor.authorPodgórska, Monika - 145332 pl
dc.contributor.authorŁazarski, Grzegorz - 108416 pl
dc.date.accessioned2015-06-26T06:49:27Z
dc.date.available2015-06-26T06:49:27Z
dc.date.issued2014pl
dc.description.number3pl
dc.description.physical195-207pl
dc.description.volume70pl
dc.identifier.issn0009-6172pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10416
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subject.plbioróżnorodnośćpl
dc.subject.plzagrożone gatunkipl
dc.subject.plNatura 2000pl
dc.subject.plstarorzeczapl
dc.subject.plantropopresjapl
dc.subject.plWzgórza Łopuszańskiepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleO ochronę zagrożonych siedlisk i gatunków doliny Wiernej Rzeki w okolicy Franisławic (Wyżyna Małopolska)pl
dc.title.alternativeAppeal for protection of endangered habitats and species in the Wierna Rzeka river valley near the village of Franisławice (Małopolska Upland, S Poland)pl
dc.title.journalChrońmy Przyrodę Ojczystąpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available